VERKKOSIVUJEMME TIETOSUOJAPERIAATE

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka käytämme ja käsittelemme sinusta verkkosivujemme käyttäjänä keräämiämme tietoja. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Päivitetty 9.5.2024.

Mitä tietoja keräämme?
Keräämme henkilötietojasi ainoastaan silloin, kun ilmoittaudut mukaan tunneillemme. Keräämme tarpeelliset tiedot laskun lähettämistä varten. Emme kerää sinusta tietoja markkinointitarkoituksessa.

Käytämme Google Analytics -palvelua sivujen analytiikkaa varten. Google Analytics asettaa selaimeesi evästeitä. Sivuille on upotettu YouTube-videoita, jotka saattavat asettaa evästeitä toiminnallisuuksien parantamiseksi. Voit halutessasi estää evästeiden asetuksen selaimesi asetuksista.

Kuinka käytämme tietojasi?
Laskun lähettämiseen.
Keräämme puhelinnumerot kiireellistä ilmoittamista varten, esimerkiksi mikäli joku tunti joudutaan perumaan ja siitä pitää ilmoittaa asiakkaalle kiireellisesti.
Nimet kerätään viikkotuntilistoihin.

Luovutammeko tietoja eteenpäin?
VIBA Oy ei luovuta keräämiään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tiedot pysyvät salatuissa järjestelmissämme salassapitovelvollisuuden ja tietosuojavelvoitteiden mukaisesti. Tietojasi ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin.

Miten voit vaikuttaa tietojen keräämiseen?
Sinulla on oikeus tarkistaa mitä tietoja sinusta säilytämme, tehdä tietoihin korjauksia ja muutoksia ja halutessasi pyytää tietojen poistamista.
Pyynnöt edellä mainittuihin liittyen voi toimittaa sähköpostitse info@vibadance.fi.

Tietosuojaseloste ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

VIBA OY 2934073-8
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä VIBA OY:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.
Sähköpostiosoite: info@vibadance.fi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään: 
laskujen lähetykseen, 
palvelumme käytön seurantaan, viikkotuntipaikkojen listaamiseen ja seuraamiseen (vain nimi). Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
 Nimi , Yhteystiedot (puhelinnumero, koti- ja sähköpostiosoite)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään käyttäjän ilmoittautuessa tunneille netttisivujen tai muun kanavan, esimerkiksi sähköpostin tai tapahtuman kautta.

5. Tietojen luovuttaminen

VIBA Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, eikä kolmansille osapuolille. VIBA OY käsittelee tietoja salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja ei siirretä kansainvälisesti, eivätkä ne tallennu nettisivujemme palvelimelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä ilmoittautumisajankohasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli VIBA OY ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.